Přehled bambusů: Arundinaria gigantea

Rychlý výběr

Tento druh je jediným původním, neopadavým druhem bambusu rozšířeným po obrovském areálu v Severní Americe. Vzhledem přípomíná rákos. Stébla jsou dřevnatá, kulatá, dutá. Listy jsou zelené, podlouhlé. Většinou roste vzpřímeně. Jednotlivé populace se od sebe dost odlišují. Podle posledních botanických přehledů se dělí na dva poddruhy.

Arundinaria gigantea gigantea – je vyšší, roste na sušších stanovištích, nemá vzduchové kanálky v rhizomech, stébla rýhovaná, dlouhé podzemní rhizomy, stébelné pochvy opadavé

Anglický název: Canebreak, River cane, Giant cane

Arundinaria gigantea tecta – je nižží, roste na vlhkých stanovištích, má většinou vzduchové kanálky v rhizomech, stébla hladká, rhizomy jsou občas zkrácené, stébelné pochvy neopadavé – tento poddruh byl a v některých pracích je dosud považován za samostatný druh

Anglický název: Switch cane

Shrnutí: Oba poddruhy se především odlišují velikostí, poddruh tecta je výrazně menší a díky kanálkům v rhizomech je schopen růst i na zamokřených půdách. (Ne všechny porosty jsou toho schopny. Některé se odlišují a kanálky v rhizomech nemají.) Jejich areál výskytu se ve velké míře překrývá a díky variabilitě jednotlivých porostů v různých lokalitách je dnes nemožné přesně stanovit odlišné znaky, na kterých by se daly popsat dva odlišné druhy. A. g. tecta má někdy zkrácené podzemní rhizomy, takže stébla vyrůstají blízko sebe, A. g. gigantea se takto nechová.

V kultuře se pěstuje několik selekcí.

Před příchodem evropanů do Ameriky byly porosty tohoto bambusu velmi rozsáhlé. Díky spásání, vypalování a obdělávání půdy se předpokládá, že až 98% původních porostů vymizelo. Dnes převážně roste jako podrost v lesích a na horších nevyužívaných půdách, podél řek, potoků atd..

Údaje z místa původu: Stébla vysoká 2–10 metrů, průměr stébel 2 – 7,6 cm, dožívají se kolem 10 let. Listy jsou dlouhé 10 – 30 cm, široké 2 – 4 cm. Pod zemí tvoří složitý systém rhizomů. Maximální průměr rhizomů nepřesahuje 1,9 cm. Rozmnožování je převážně vegetativní, občas kvete. Opylení probíhá díky větru. Semena jsou málo klíčivá, semenáče pomalu rostou. Teplotní tolerance od –23°C do 41°C. Nemá růstové cykly. Nové výhony a listy rostou v příhodných podmnínkách celoročně.

Rozšíření: jižní New York, jižní, centrální, západní Florida, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois. Vyskytuje se spíše v nížinách do max. 670 m n. m.Vlastnosti:

typ výběžkatý
rod Arundinaria
země původu Severní Amerika
zimovzdornost 1 – nejzimovzdornější
výška do 4.00m
průměr stébla do 2.00cm

Fotografie: