Přehled bambusů

Rychlý výběr

Zde se snažím podat přehled o druzích, pěstovatelných u nás celorocně ve venkovním prostředí. Většina bambusů byla až donedávna u nás zcela neznámá a k jejich importům dochází až v posledních letech.

V popisu druhů vycházím původně ze zahraničních zdrojů. Většinu zde popsaných bambusů však mám již několik let možnost pozorovat růst v našem prostředí, takže tyto informace koriguji podle chování bambusů v našich podmínkách. Ne všechny v zahraničí vychvalované bambusy se u nás osvědčily, některé naopak u nás rostou lépe než se zdálo. Některé mám vysazené na více lokalitách, díky účastníkům fóra mám možnost sledovat rostliny i v dalších lokalitách, takže určité zkušenosti s jednotlivými druhy u nás již jsou.

Ne všude se bambusy budou chovat stejně. Je nutné vzít v úvahu podmínky konkrétní lokality, také záleží na zdroji získání rostliny. Může dojít k záměně druhů, stejný druh získaný z různých zdrojů může mít výrazně odlišnou zimovzdornost, rostliny množené v laboratořích se chovají jinak než vegetativně množené.

Vysvětlivky

Časem bych zde rád měl co nejkompletnější databázi zimovzdorných druhů, ke každému pokud možno odpovídající foto.

Doufám, že Vám tato databáze pomůže v lepší orientaci v bohatém sortimentu těchto nádherných rostlin.