Přehled bambusů: Fargesia yuanjiangensis

Rychlý výběr

Pod názvem Fargesia yuanjiangensis byla nabízena semena bambusu, který kvetl v Číně koncem roku 2011. Podle údajů dodavatele semen se mělo jednat o druh 3–5 metrů vysoký s průměremn stébel 0,8–2cm. Semena, která jsem získal, byla sebraná v říjnu 2011. Klíčivost při vysetí 2012 byla poměrně slušná.

Semenáče rostou slušně, o něco méně než semenáče z dalších semen distribuovaných ve stejné době. Podle posledních zjištění nepůjde určitě o semena Fargesia yuanjiangensis. Ve výše uvedeném období se objevila v nabídce semena mnoha druhů bambusů. Semena byla sebrána na různých místech a byly jim přiřazovány názvy, které jsou chybné. V současné době se soudí, že půjde o semena jednoho, možná dvou druhů bambusů, které v té době kvetly. Sběry probíhaly na různých navzájem oddělených lokalitách, takže některé sběry budou pouze lokálními variantami těchto druhů.

U tohoto bambusu půjde pravděpodobně o lokální variantu dosud nepopsaného druhu Fargesia gaolinensis. Stapleton usuzuje, že půjde spíše o druh rodu Borinda, což mi přijde velmi pravděpodobné. Semenáče velmi připomínají jiné rostliny rodu Borinda, které jsem dříve pěstoval.

Semenáče pokusně vysazené ven prokázaly jen velmi malou zimovzdornost. Pro trvalé venkovní pěstování u nás nejsou vhodné. Vyřadil jsem je ze sbírky.

V roce 2021 byl tento druh nově popsán jako Tongpeia arachnoides.Fargesia yuanjiangensis pravý druh je velmi zajímavý bambus, který tvoří husté trsy. Má dlouhé rozestupy mezi kolénky kolem kterých je nahloučeno mnoho krátkých větévek s listy. Jeho vzhled vzdáleně připomíná bambusy rodu Chusquea.

Údaje z Číny: Trsnatý bambus tvořící husté keře. Průměr stébel 0,8–1,3cm. Listy 3–6 na jedné větvi, dlouhé 5 – 10.6 cm, široké 0,4 – 0,9 cm. Větví 15–18 na jednom kolénku.

Rozšíření: jižní Yunnan do 1600 m.n.m.

Vlastnosti:

typ trsnatý
rod Fargesia
země původu Čína
zimovzdornost 5 – nedostatečně zimovzdorný
výška do 4.00m
průměr stébla do 1.30cm

Fotografie: