Přehled bambusů: Fargesia huaningensis

Rychlý výběr

Semena pod názvem Fargesia huaningensis se objevila v nabídce distributorů na jaře 2011. Dodavatel uváděl výšku stébel 8–12 metrů, průměr stébel 2–5 cm, zimovzdornost –23°C. Rozšíření Yunnan, Čína. Semena byla sebrána v listopadu 2010. Vyseta v červnu 2011. Klíčivost byla velmi dobrá (70–80%).

Semenáče rostou velmi pěkně. Některá stébla časem tmavnou. Drží se v těsném trsu. Nové výhony rostou koncem léta a na podzim.

Podle posledních zjištění nepůjde určitě o semena Fargesia huaningensis. Ve výše uvedeném období se objevila v nabídce semena mnoha druhů bambusů. Semena byla sebrána na různých místech a byly jim přiřazovány názvy, které jsou chybné. V současné době se soudí, že půjde o semena jednoho, možná dvou druhů bambusů, které v té době kvetly. Sběry probíhaly na různých navzájem oddělených lokalitách, takže některé sběry budou pouze lokálními variantami těchto druhů.

U tohoto bambusu půjde pravděpodobně o lokální variantu dosud nepopsaného druhu Fargesia gaolinensis. Stapleton usuzuje, že půjde spíše o druh rodu Borinda, což mi přijde velmi pravděpodobné. Semenáče velmi připomínají jiné rostliny rodu Borinda, které jsem dříve pěstoval.

Z mnou pěstovaných semenáčů se tyto chovaly jako nejzimovzdornější, přesto pokusně vysazené ven prokázaly jen velmi malou zimovzdornost. Pro trvalé venkovní pěstování u nás nejsou vhodné. Vyřadil jsem je ze sbírky.

V roce 2021 byl tento druh nově popsán jako Tongpeia arachnoides.Vlastnosti:

typ trsnatý
rod Fargesia
země původu Čína
zimovzdornost 5 – nedostatečně zimovzdorný
výška do 5.00m
průměr stébla do 1.00cm

Fotografie:

Fargesia huaningensis foto 1
Fargesia huaningensis foto 2
Fargesia huaningensis foto 3
Fargesia huaningensis foto 4