Přehled bambusů: Fargesia similaris

Rychlý výběr

Semena pod názvem Fargesia similaris se objevila v nabídce distributorů na jaře 2011. Semena byla sebrána v listopadu 2010, vyseta v červnu 2011, klíčivost slabší (cca. 30–40%). Dodavatel uváděl výšku stébel 6–12 metrů, průměr stébel 2–5 cm, zimovzdornost –25°C.

Semenáče rostou velmi pěkně. Drží se v těsném trsu. Nové výhony rostou koncem léta a na podzim.

Podle posledních zjištění nepůjde určitě o semena Fargesia similaris. Ve výše uvedeném období se objevila v nabídce semena mnoha druhů bambusů. Semena byla sebrána na různých místech a byly jim přiřazovány názvy, které jsou chybné. V současné době se soudí, že půjde o semena jednoho, možná dvou druhů bambusů, které v té době kvetly. Sběry probíhaly na různých navzájem oddělených lokalitách, takže některé sběry budou pouze lokálními variantami těchto druhů.

U tohoto bambusu půjde pravděpodobně o lokální variantu dosud nepopsaného druhu Fargesia gaolinensis. Stapleton usuzuje, že půjde spíše o druh rodu Borinda, což mi přijde velmi pravděpodobné. Semenáče velmi připomínají jiné rostliny rodu Borinda, které jsem dříve pěstoval.

Semenáče pokusně vysazené ven prokázaly jen velmi malou zimovzdornost. Pro trvalé venkovní pěstování u nás nejsou vhodné. Vyřadil jsem je ze sbírky.

V roce 2021 byl tento druh nově popsán jako Tongpeia arachnoides.



Fargesia similaris – původní druh

Údaje z Číny: Stébla dlouhá 3–4 metry, průměr stébel 0,8–1,2 cm. Listy dlouhé 1,3–6,5 cm, široké 0,4–0,6 cm.

Rozšíření: Yunnan.

Vlastnosti:

typ trsnatý
rod Fargesia
země původu Čína
zimovzdornost 5 – nedostatečně zimovzdorný
výška do 5.00m
průměr stébla do 1.00cm

Fotografie: